Accountant voor verenigingen en stichtingen

Als vereniging of stichting heeft u te maken met diverse regels en verplichtingen. Daarbij hebben subsidieverstrekkers, donateurs, leden en soms ook de Belastingdienst behoefte aan informatie. Wij zien dat veel verenigingen worstelen met deze wettelijke informatiebehoefte. Wij helpen u graag en bieden professionele begeleiding bij het volledige of een gedeelte van het proces. Dit voorkomt problemen en risico’s en kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren!

Diensten voor verengingen en stichtingen

Een verenging of stichting heeft niet alleen een accountant nodig voor de cijfers. Juist in deze branche is advies en meedenken van belang: aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan? En valt de vereniging of stichting wel onder de ‘eenvoudige regelgeving’?

Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd op het gebied van kleine en grote verengingen en stichtingen op financieel, fiscaal en bestuurlijk niveau. Deze kennis delen we graag met u. Naast onze reguliere diensten, bieden we verengingen en stichtingen ook diverse gespecialiseerde diensten.

Diensten voor verengingen en stichtingen:

  • (Ondersteuning bij) opstellen van jaarrekeningen
  • Keuring van verklaring voor jaarrekeningen
  • Toetsen van financiële processen
  • Volledige ontzorging van de administratie
  • Pre-audit en Due Diligence
  • Scan fiscale status